Технічне забезпечення процесу ущільнення поверхні грунту

Головна Новини Технічне забезпечення процесу ущільнення поверхні грунту
IMG

Технічне забезпечення процесу ущільнення поверхні грунту

13.08.2020

Однією з важливих технологічних операцій при вирощуванні будь-яких сільськогосподарських культур є коткування (прикочування, ущільнення) поверхні ґрунту, що руйнує грудки після оранки, ущільнює ґрунт до посіву насіння, дозволяє його мілко заробляти, прикочувати сидерати перед при­орюванням тощо.

Для виконання цих технологічних операцій використовують різні конструкції ґрунтообробних котків. Спробуємо детальніше оцінити конструкції котків, особливості їх використання та контроль якості роботи.

На кожному етапі виконання робіт, у тому числі ущільнення поверхні грунту, необхідно проводити контроль якості роботи ґрунтообробних машин, виконувати їх регулювання (налагодження) для забезпечення виконання технологічного процесу у відповідності до науково обгрунтованих значень контро­льованих параметрів.

Агротехнологічні вимоги на умови роботи котків

Агрегати застосовуються на полях із вологості ґрунту від 14 до 23%, твердістю до 1,5 МПа, щільністю до 1,0 г/ см³. Показники якості: глибина обробітку ґрунту ущільненням — 2,5 см; середньоквадратичне відхилення від глибини обробітку — 2,0 см; вміст грудок за фракціями: до 15 мм — до 70,0%; понад 30 мм — до 2,0%; гребенистість поверхні поля — не більше 1,6 см.

Дотримання основних агротехнічних вимог до обробітку ґрунту дасть можливість оптимізувати роботу МТА при мінімальних витратах палива за оптимальної продуктивності роботи ґрунтообробних машин.

Наразі розрізняють такі типи конструкцій котків:

- кільчасто-шпорові — набули найбільшого розповсюдження та призначені для поверхневого розпушування ґрунту з ущільненням підповерхневого шару, руйнування ґрунтової кірки, а також для часткового вирівнювання поверхні зораного поля. Складаються із набору дисків діаметром 520 мм, робочою частиною яких є клиноподібні шпори (шипи), що розташовані по обидва боки кілець. Питомий тиск на грунт можна змінювати величиною прикладеного баласту (від 25 до 43 Н на 1 см ширини захвату);

- кільчасто-зубові також складаються із набору кілець двох видів: із клиноподібним кільцем та із зубцями. Ці котки подрібнюють грудки ефективніше гладких, але гірше кільчасто-шпорових. Суттєвою перевагою їх є покращене самоочищення за рахунок різних колових швидкостей кілець;

- водоналивні гладкі котки призначені для ущільнення ґрунту перед або після висіву дрібного насіння, а також для прикочування весною сходів озимих на розрихлених морозом ґрунтах. Вони комплектуються із кількох секцій, мають діаметр до 0,7 м. Щільність прикочування регулюють кількістю води, залитої у циліндр котка. Питомий тиск на ґрунт становить у межах від 23 до 60 Н на 1 см ширини захвату;

- кільчасті призначені для ущільнення нижніх шарів ґрунту при взаємодії на нього вузькими, гострими кільцями, що глибоко врізаються. При вдавлюванні їх одночасно розпушується і верхній шар грунту. Для очищення кілець від налиплого ґрунту встановлюють спеціальні чистики;

- борончасті котки виконані у вигляді циліндричних барабанів, на поверхні яких по гвинтовій лінії закріплені зуби. При роботі котків зуби заглиблюються у поверхню ґрунту та руйнують грудки і кірку. Цей тип має невелику масу;

- пруткові або решітчасті котки виготовляють із круглих прутків із закріплених із зазорами між ними, вдвічі більшими діаметра прутка, або із кутиків, прикріплених до диска. Призначені для подрібнення грудок та ущільнення поверхні ґрунту.

Котки відрізняються формою робочої поверхні, яка може бути гладкою, кільчастою, кільчасто-шпоровою, зубчастою, кільчасто-штифтовою, і її вибір залежить від стану ґрунту та виду виконуваних робіт. Нині в Україні набули найбільшого поширення два основних типи котків: кільчасто-шпорові та кільчасті, або кільчасто-зубчасті. Кільчасто-шпорові під час прикочування захоплюють шпорами розпушений шар ґрунту і притрушують ним прикочену поверхню, що запобігає вивітрюванню вологи.

Кільчасто-зубчасті котки

Ці агрегати добре руйнують грудки та брили після оранки, інтенсивно прикочують ґрунт, а за рахунок різних діаметрів кільчастих дисків та пласких кілець відбувається самоочищення робочих органів, що особливо важливо при роботі на вологих ґрунтах. Окрім цього, вплив котка на ґрунт залежить від його маси, робочої довжини, діаметра і форми робочої поверхні. Ґрунт ущільнюється під дією маси, тому вона відіграє важливу роль у технологічному процесі. Другим параметром, який впливає на якість роботи котка, є його діаметр, адже зусилля на перекочування котків однієї маси, проте різних діаметрів, буде різне. Так, при збільшенні діаметра котка зменшуються витрати енергії на його перекочування, але водночас знижується ступінь ущільнення ґрунту, і навпаки — при значному зменшенні діаметра котка погіршується його перекочування, а в деяких випадках — загортання ґрунту.

Технічні характеристики котків серії КЗК

IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG

Посилання на статтю Агробізнес Сьогодні
Олег ГАЙДЕНКО, канд. техн. наук, учений секретар
Кіровоградської ДСГДС НААН

ПОШИРИТИ: